Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine tenhâ elime girdi hele cânânım
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
11495