Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zahme-i sevdâ-nisârım vur ki ey feyyâz-ı aşk
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Kâni Karaca
Söz Yazarı:
Tâhir-ül Mevlevî
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
11637