Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zâr oldu gönül nazra-i sûziş eserinden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ali Gâlip Türkkan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
11661