Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zevk alır zâlim bugün ölsem mematımdan
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Kemânî Bülbülî Sâlih Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
11678