Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Manyasîzâde Refik Bey
Söz Yazarı:
Nâmık Kemâl
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
11692