Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
Sâdullah Efendi
Söz Yazarı:
İzzet
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
6459