Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İşte ser-i zülf-i zerrin sarı güldür sevdiğim
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
S. Suphi Soner
Söz Yazarı:
İ. Hakkı Nebiloğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
20798