Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
Z. Arif Ataergin
Söz Yazarı:
Mehmet Ali Haydar Paşa
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
6872