Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan
Makamı:
Şedaraban
Bestekarı:
Şemsettin Ziyâ Bey
Söz Yazarı:
Şemsettin Ziyâ Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3731