Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
İhtirâ-ı hazret-i şâh-ı cihandır bu bina
Makamı:
Şedaraban
Bestekarı:
Şâkir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
6617