Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nigâhın dil-rübâdır can-fezâdır
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8332