Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Uğradım ketmânı güç bir hâle ben
Makamı:
Şedaraban
Bestekarı:
Vecdi Seyhun
Söz Yazarı:
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
10759