Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sana dildâdedir canım efendim
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
Z. Arif Ataergin
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9148