Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
9252