Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Makamı:
Şehnaz
Bestekarı:
İ. Hümâyi Elçioğlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14195