Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne dehendir bu ne kâküldür bu sevdiğim
Makamı:
Şehnaz
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
7963