Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz
Makamı:
Şehnaz
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
Münîf Paşa
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8290