Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
10527