Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Vech-i pertev-bârını setr eylemiş gözden nikab
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
10966