Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ateş gibi bir nehr akıyordu
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Câvide Hayre Hanım
Söz Yazarı:
Ahmet Hâşim Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
805