Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Abdülkâdir Töre
Söz Yazarı:
Sermet Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
1232