Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir devlet için çerha temennâdan usandık
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Nâlîzâde Ali Dede
Söz Yazarı:
Bağdat'lı Rûhî
Formu:
Beste
Usulü:
Remel (Ağır)
REPno:
1870