Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
1880