Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir nev-civândır âşûb-i candır
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
2181