Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey bülbülüm öt haydi şu cânânı uyandır
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
İsmâil Demirkıran
Söz Yazarı:
Halil Soyuer
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
13030