Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey nahl-i emel lûtf eyleyip gel
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Lâtif Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
4201