Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmin-beden
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Nim Sakil-Berefşan
REPno:
4431