Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4813