Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül âdâb-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Evsat
REPno:
5154