Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
7292