Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Küçüksu'da gördüm seni
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Tanbûri Mustafa Çavuş
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
7341