Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mahvoldu bütün sevgilerim tatlı çağımda
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
7447