Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Fuzûlî
Formu:
Beste
Usulü:
Lenk Fahte
REPno:
7756