Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol şûh ile ünsiyyetim olsaydı benim de
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8504