Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûhumda çiçekler gibi açmakta hayâlin
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
M. Nedim Güntel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17279