Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tâ ezelden sıfat-ı aşk ile mevsûfuz biz
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Cinuçen Tanrıkorur
Söz Yazarı:
Sultan Divânî Hz.
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
11832