Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
Makamı:
Şevkefza
Bestekarı:
Sâdullah Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
38