Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dem-â-dem dîde giryân oldu sensiz
Makamı:
Şevkefza
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3214