Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Hicrân gibi âlemde elim derd-i ser olmaz
Makamı:
Şevkefza
Bestekarı:
Cevdet Çağla
Söz Yazarı:
Hasan Alî Yücel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
6398