Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Selâhattin Demirtaş
Söz Yazarı:
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16081