Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şah
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Selami Mustafa Ef. (Nakşî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat-Hafif
REPno:
14037