Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
Şeyh Gâlip Dede
Formu:
Kar
Usulü:
Hafif
REPno:
3304