Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lâ'l-i can bahşını sun bezmde ey şûh emelim
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
7359