Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Perçem-i gül-pûşinin yâdıyla feryâd eyledim
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
8759