Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sen döküp ruhsâra kâkül
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Abdülkâdir Töre
Söz Yazarı:
Mihrî
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
9350