Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Turra turra sanma ruhsârında kâkül düşürür
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Abdülkâdir Töre
Söz Yazarı:
Mahmut Bey
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
10715