Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül "Hû" diyerek
Makamı:
Şevkutarab
Bestekarı:
Fehmi Tokay
Söz Yazarı:
Sebkatî (I.Mahmut)
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
10935