Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir dil ki senin kâkülüne beste değildir
Makamı:
Şivenüma
Bestekarı:
Abdülhalim Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
1883