Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dilberlerin en şûhu yine zevk u safâda
Makamı:
Şivenüma
Bestekarı:
Cevdet Çağla
Söz Yazarı:
M. Nafiz Irmak
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3351