Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Amennâ söyledik ikrar eyledik
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Süleyman Ergüner (Dede)
Söz Yazarı:
Mir'âti
Formu:
Nefes
Usulü:
Sofyan
REPno:
16423